Αγαπητή/ε χρήστη,

Με το παρόν επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ούτως ώστε η εμπειρία χρήσης του www.orionbs.gr να σας εξασφαλίσει ένα ασφαλές και διαφανές περιβάλλον συναλλαγών.

Η ταυτότητά μας

Είμαστε η εταιρία με την επωνυμία «ORION BUSINESS SOFTWARE Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORION SOFTWARE», με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μοναστηρίου, αριθµός 17, µε Α.Φ.Μ. 802005472, Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, με αριθμό ΓΕΜΗ 168005806000.

Η επικοινωνία μας επιτυγχάνεται μέσω των κάτωθι μεθόδων:

 • Email: support@orionbs.gr
 • Τηλέφωνο: +302315538321

Η επίσκεψη, η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την αποδοχή της προκειμένης πολιτικής απορρήτου, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους ισχύοντες Εθνικούς και υπερεθνικούς κανόνες δικαίου.

Εισαγωγή

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε κάθε πληροφορία φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμοί φορολογικού μητρώου, οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής. Συναφώς, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, διόρθωση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση, διαγραφή, αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί χρήσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας η παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων στην εταιρία είναι απαραίτητη. Προς τον σκοπό αυτό, ζητούνται υποχρεωτικά ή και προαιρετικά. Σημειώνεται πως, η υποχρεωτική καταχώριση παραχώρησης των δεδομένων αναφέρεται με αστερίσκο (*). Καθίσταται σαφές ότι αν δεν συμφωνείτε με την παραχώρηση των υποχρεωτικών δεδομένων, είναι αδύνατη η επίτευξη του σκοπού χρήσης του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε;

Σκοπός μας είναι η συλλογή των απολύτως απαραίτητων προσωπικών δεδομένων σας τα οποία είναι απαραίτητα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Ήτοι:

α. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα μας ή την αντίστοιχη εφαρμογή για έξυπνες συσκευές, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητά σας, κατά την διάρκεια της επικοινωνίας μας ή την εκτέλεση της παραγγελίας, δηλαδή,

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης / login password,
 • Όνομα και επίθετο
 • Επωνυμία και Διακριτικός τίτλος στην περίπτωση Νομικού Προσώπου
 • Αριθμός τηλεφώνων επικοινωνίας
 • Διεύθυνση αποστολής, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Χώρα
 • ΑΦΜ

β. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας.

γ. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.

δ. Δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιλέγετε συνήθως, με σκοπό να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας.

ε. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, ήτοι, αναγνωριστικό συσκευής, λειτουργικό σύστημα και αντίστοιχη έκδοση, ώρα πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο (διεύθυνση IP), για λόγους ασφαλείας αλλά και τεχνικούς.

στ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ζ. Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστοτόπου, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις σελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης χρησιμοποιήσατε.

Προαιρετική παραχώρηση προσωπικών δεδομένων

Cookies: Εγκαθιστώντας στο πρόγραμμα περιήγησής σας διαφόρων εφαρμογών αποκλεισμού διαφημίσεων, αποφεύγεται η προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Είναι σαφές ότι, η λειτουργία αυτή συνεπάγεται την μη προβολή αυτών των διαφημίσεων.

Διαφήμιση: Εάν δε θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτική επικοινωνία από εμάς (newsletters), μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την επαφή που επιθυμούμε μαζί σας.

Βάσει της ισχούουσας νομοθεσίας, έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

 • πρόσβασης στην ενημέρωση για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας
 • διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας
 • διαγραφής των παρεχόμενων δεδομένων
 • περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που έχουμε στην διάθεσή μας
 • στη φορητότητα δεδομένων από εμάς σε κάποιον άλλο πάροχο υπηρεσιών
 • ένστασης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας, μέσω ενστάσεώς σας στο support@orionbs.gr
  Σε αυτή την περίπτωση θα επανεξετάσουμε την επεξεργασία και είτε θα προβούμε στην παύση επεξεργασίας των δεδομένων σας είτε θα σας αναπτύξουμε τους λόγους συνέχισης της επεξεργασίας
 • καταγγελίας στην περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουμε υποκύψει σε κάποιο σφάλμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή είναι αυτονόητη. (Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα: Διεύθυνση Κηφισία 1-3, .Τ.Κ. 11523, ΑΘΉΝΑ. Τηλέφωνο: 2106475600 και email: contact@dpa.gr

Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται και ολοκληρώνονται άμεσα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρία μας, αναλαμβάνει την ευθύνη της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς που αυτά επιτελούν καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών. Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπεύθυνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης support@orionbs.gr

Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού

Για την δημιουργία νέου λογαριασμού στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή μας είναι απαραίτητη η εισαγωγή ορισμένων βασικών προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτά είναι η επωνυμία, το email, αριθμοί τηλεφώνων, διεύθυνση έδρας της επιχείρησης και ορισμό κωδικού. Συγκεκριμένα για την μέγιστη παροχή ασφαλείας ο κωδικός θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον οκτώ (8) χαρακτήρες.
Τα ανωτέρω είναι ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένα, καθώς μέσω αυτών μπορείτε να συνδέεστε στην πλατφόρμα μας και να χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες μας.

Διαχείριση του λογαριασμού

Μπορείτε να συνδεθείτε στο προφίλ σας ανά πάσα στιγμή ώστε να διαχειριστείτε την επιχείρησή σας σας αλλά και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πρόληψη της απάτης και ασφάλεια της πλατφόρμας μας

Η πιθανότητα της ύπαρξης επιθέσεων και η ανάγκη προστασίας των χρηστών επιβάλλει την διαρκή εποπτεία των δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα μας. Συναφώς, για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων, προβαίνουμε στην χρήση διαφόρων τεχνικών συστημάτων μέσω των οποίων τις καταστέλλουμε. Αν στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα προστασίας έχει αρνητικό αντίκτυπο για εσάς, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο email: support@orionbs.gr

Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (και με την μορφή ειδοποιήσεων)

Με την δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην πλατφόρμα μας, παραχωρείτε το δικαίωμα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, την ενημέρωση για νέες συνεργασίες, νέα προϊόντα, προσφορές κ.ο.κ.. Τονίζεται ότι οι προωθητικές ενέργειες δύνανται να διαφοροποιούνται ανάλογα με μερικούς παράγοντες, π.χ. το σύνηθες είδος προτίμησης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.ο.κ.

Έλεγχος ποιότητας των υπηρεσιών μας

Στο πλαίσιο της διάθεσής μας για διαρκής εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας είμαστε στην διάθεσή σας προκειμένου να λάβουμε τις προτάσεις σας για την καλύτερη εμπειρία της τριβής σας με την πλατφόρμα μας.

Cookies

Προκειμένου η επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο/την εφαρμογή μας να είναι ελκυστική και να καταστεί δυνατή η χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον περιηγητή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται με το πέρας της περιόδου λειτουργίας του περιηγητή, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα session cookies). Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον περιηγητή σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις ρυθμίσεις των cookies, ή μέσω του ενημερωτικού πλασίου (cookies banner) ή τέλος από την πολιτική cookies στην ιστοσελίδα μας και να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή ή την απόκλισή τους για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά. Η μη αποδοχή των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Συγχωνεύσεις & εξαγορές, αλλαγή ιδιοκτησίας

Στην περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς από άλλη εταιρεία, η εταιρία θα προβεί στην άμεση ενημέρωση των χρηστών σχετικά με το διαμοιρασμό των πληροφοριών που έχει συλλέξει η πλατφόρμα.

Με ποιον συνεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Κατά την πολιτική της εταιρίας δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Όμως, στο πλαίσιο των εργασιών και της εξέλιξής μας, λαμβάνουμε υπηρεσίες από παρόχους υπηρεσιών δίνοντάς τους περιορισμένη και αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση σε ορισμένα από τα δεδομένα μας. Σε κάθε περίπτωση, προτού διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, η εταιρία μας διασφαλίζει την νόμιμη διαχείριση με την αντίστοιχη έρευνα περί του επιπέδου του τρίτου καθώς και την αντίστοιχη υπογραφή περί της τήρησης της νομιμότητας. Όλοι οι παραλήπτες δεδομένων πρέπει να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και να αποδείξουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα.
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας δύναται να παρέχει κάθε είδους πληροφορία σχετικά με τους εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς της πλατφόρμας αλλά και της εν λόγω πολιτικής απορρήτου, ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων είναι εύλογος. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την τήρηση της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας διατηρούνται για μεγάλο διάστημα, ούτως ώστε να καθίσταται προσβάσιμη κάθε πιθανή διοικητική εποπτεία. Τονίζεται ότι, με το πέρας του αναγκαίου κατά νόμον διαστήματος διατήρησης αυτών των δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, η πλατφόρμα προβαίνει στην διαγραφή τους.

Ακολούθως, για την περίπτωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters), τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμείτε την λήψη των αντίστοιχων ενεργειών. Σαφώς, με την αντίθετη ρητή δήλωσή σας περί τερματισμού αποστολής μηνυμάτων, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται άμεσα.

Επιπρόσθετα, διαγράφουμε αυτομάτως τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις ενημέρωσής σας ή της συμπλήρωσης τριών ετών ανενεργούς χρήσης του λογαριασμού που δημιουργήσατε στην πλατφόρμα μας.

Δικαίωμα τροποποίησης της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δηλώνουμε πως, δυνάμεθα να τροποποιήσουμε την πολιτική προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Για κάθε τροποποίηση θα λαμβάνετε ενημερωτικό μήνυμα.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 15/01/2023