Στην παρούσα ιστοσελίδα ισχύουν οι κάτωθι όροι. Εισερχόμενοι σε αυτή αποδέχεστε σιωπηρά τους παρόντες όρους χρήσης.

Ιστορικό

Η εταιρεία με την επωνυμία «ORION BUSINESS SOFTWARE Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORION SOFTWARE», με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μοναστηρίου, αριθµός 17, µε Α.Φ.Μ. 802005472, Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, με αριθμό ΓΕΜΗ 168005806000, εφεξής η «Εταιρεία», είναι ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία που συστάθηκε και λειτουργεί με βάση τους ελληνικούς νόμους.

Η εταιρία δημιούργησε και λειτουργεί τους διαδικτυακούς τόπους www.orionbs.gr, www.orion-beauty.gr και www.orion-erp.gr, εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος» και την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (εφεξής η «Εφαρμογή»), αμφότερα αναφερόμενα ως «Πλατφόρμα», καθώς και κάθε σχετιζόμενο στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα, σήματα) που εμπεριέχεται σε αυτά, εφεξής το «Υλικό», με σκοπό την οργάνωση και διαχείριση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Η Εταιρεία, διαμεσολαβεί προκειμένου οι χρήστες να διαχειρίζονται με έναν καινοτόμο και εύχρηστο τρόπο την εταιρία τους.

Η χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτή, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Εφόσον ο Χρήστης εγγραφεί στην Πλατφόρμα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του για να στείλουμε ενημερωτικά μηνύματα (βλ. αντίστοιχη διαδικασία στην καρτέλα της πολιτικής απορρήτου.

Άδειες χρήσεις χρηστών

Η πλατφόρμα χορηγεί περιορισμένο δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης στους χρήστες της.
Περαιτέρω οι χρήστες υποχρεούνται:

 • στην συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες κάνοντας σύννομη χρήση των διαδικτυακών τόπων www.orionbs.gr, www.orion-beauty.gr και www.orion-ero.gr
 • να μην χρησιμοποιούν παράνομα ή αθέμιτα ή αντίθετα προς τα συναλλακτικά ήθη την πλατφόρμα (λ.χ. παραπλάνηση τρίτου με την φήμη της εταιρίας, υποκλοπές τραπεζικών στοιχείων, παραποίηση πληροφοριών, αποστολή μη εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων, παραβίαση της λειτουργίας και σταθερότητας του διαδικτυακού τόπου ή της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα κ.ο.κ.)
 • να εκτελούν άμεσα και προσηκόντως τις διαθέσιμες ενημερώσεις των λογισμικών της πλατφόρμας στις έξυπνες συσκευές ή στους περιηγητές
 • να δηλώσουν αληθώς ότι είναι ενήλικοι
 • να δηλώσουν ότι έχουν κατανοήσει πλήρως τους όρους χρήσης.

Δημιουργία Λογαριασμού στο Διαδικτυακό Τόπο/ Εφαρμογή

Προκειμένου οι χρήστες να πραγματοποιήσουν την προσήκουσα χρήση της πλατφόρμας, είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα με την ταυτόχρονη αληθή δήλωση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, ήτοι:

 • έγκυρη διεύθυνση email
 • διεύθυνση έδρας επιχείρησης
 • Επωνυμία και διακριτικός τίτλος επιχείρισης
 • Α.Φ.Μ.
 • αριθμό κινητού και σταθερού τηλεφώνου
 • κωδικό πρόσβασης

Δικαίωμα χρηστών για την διαγραφή λογαριασμού :

Οι χρήστες δύνανται ανά πάσα στιγμή το επιθυμήσουν, να διαγράψουν τον λογαριασμό που έχουν δημιουργήσει στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή, αφενός οι καταβληθείσες συνδρομές δεν επιστρέφονται στον χρήστη και αφετέρου ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει τα δεδομένα τα οποία εισήγαγε στην πλατφόρμα.

Δικαίωμα διαγραφής λογαριασμού χρήστη από την Πλατφόρμα

Η εταιρία δύναται να διαγράψει τον λογαριασμό κάποιου χρήστη στην περίπτωση που:

 • Η χρήση της πλατφόρμας γίνεται από διάφορο πρόσωπο του αληθούς που έχει δημιουργήσει λογαριασμό
 • Ο Χρήστης έχει καταχραστεί το δικαίωμα της νόμιμης χρήσης της πλατφόρμας

Δικαίωμα προστασίας και άμυνας εκ μέρους της πλατφόρμας

Στην περίπτωση που η εταιρία αντιληφθεί την διάπραξη ύποπτων, αθέμιτων και παράνομων ενεργειών στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας τότε, δύναται να υπερασπιστεί την νομιμότητα και τα δικαιώματά της με κάθε πρόσφορο και θεμιτό τρόπο. Παράνομες ενέργειες αποτελούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες, η παράνομη χρήση της πλατφόρμας, η ανάρτηση στην πλατφόρμα παράνομου, επιθετικού, υβριστικού, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, εξευτελιστικού περιεχομένου το οποίο προκαλεί μίσος, παραβίαση των κανόνων της προστασίας της πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας άλλου προσώπου, υποκλοπές στοιχείων τρίτων προσώπων κ.ο.κ.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Επιτυχημένη λειτουργία της πλατφόρμας δίχως την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν νοείται. Ως εκ τούτου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στο μέγιστο την ασφάλεια των χρηστών, η πλατφόρμα συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της. Για την πληρέστερη ενημέρωση σας παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά την δήλωση περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εξατομίκευση πλατφόρμας

Η καινοτομία της πλατφόρμας είναι αυτή της παροχής του απόλυτου ελέγχου της, από τον εκάστοτε χρήστη. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δύναται να διαχειριστεί όλα τα αφορώντα με την επιχείρησή του στοιχεία, όπως τις ώρες των ραντεβού, την τιμολογιακή πολιτική, το προφίλ των εργαζομένων και των πελατών, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή και τα προϊόντα, αίθουσες και χώροι. Τέλος, μέσω διαδραστικών γραφημάτων, δύναται να ελέγχει την οικονομική απόδοση της επιχείρησής του.

Στην πλατφόρμα, οι αξίες των υπηρεσιών αναφέρονται σε ευρώ (€) και το αν περιλαμβάνουν το εκάστοτε νόμιμο ποσοστό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εξαρτάται από τον χρήστη.

Τονίζεται, πως η πλήρης διαχείριση της πλατφόρμας πραγματοποιείται μόνο από ορισμένο, από την επιχείρηση, διαχειριστή και όχι από τους λοιπούς πιθανούς χρήστες, οι οποίοι περιορίζονται στην χρήση βασικών λειτουργιών.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία ευθύνεται αποκλειστικά για δόλο ή βαριά αμέλεια και στο μέτρο που σχετική ευθύνη της στοιχειοθετείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Προς εξασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας της πλατφόρμας, ενημερώνουμε ότι είναι πιθανή η προσωρινή αναστολή στης λειτουργίας της, για λόγους αναβάθμισης ή πρόληψης κινδύνων, συντήρησης των λογισμικών. Συναφώς, η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για περιστατικά ανωτέρας βίας τα οποία οδηγούν στην αναστολή της ορθής λειτουργίας της πλατφόρμας (λ.χ. παρεμβολή παράνομων και κακόβουλων λογισμικών έναντι αυτής, μη ενημερωμένα λογισμικά συστήματα της συνεργαζόμενης επιχείρησης κ.ο.κ.). Η εταιρία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποφεύγονται ανεπιθύμητες ενέργειες κατά της πλατφόρμας και των χρηστών, εναρμονισμένη πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία και τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Περαιτέρω, η Εταιρεία, δεν υπέχει καμίας ευθύνης για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η Εταιρεία επιτρέπει στους Χρήστες της να διορθώνουν, τροποποιούν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν χορηγήσει στο www.orionbs.gr, www.orion-beauty.gr και www.orion-erp.gr. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία/ δεδομένο, η Εταιρεία θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία/ δεδομένο από τα αρχεία της άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του Χρήστη, η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που πραγματοποιεί τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το Χρήστη.

Για να έχουν οι Χρήστες πρόσβαση, να αλλάξουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, για να αναφέρουν προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να απευθύνουν οποιοδήποτε ερώτημα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: support@orionbs.gr.

Παρακαλούμε όπως οι Χρήστες λάβουν υπόψη τους ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασής τους στην Ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εκείνους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να διαβάσουν την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

Ασφάλεια συναλλαγών - πληρωμών

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει, σχετικά με τους Χρήστες της ιστοσελίδας/ εφαρμογής της. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες γνωστοποιούν στην Ιστοσελίδα/ Εφαρμογή της ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Χρηστών στο μέγιστο δυνατό από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση σε αυτά ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Ως προς την πληρωμή των συνδρομών μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, η πλατφόρμα εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια ανακατευθύνοντας τον χρήστη σε ασφαλές περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας ή της NEXI / Alpha Bank, οι οποίες μεσολαβούν ως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής συμμορφούμενες με κάθε εθνικό και υπερεθνικό κανόνα δικαίου.

Παράπονα

Εάν οι Χρήστες έχουν παράπονα σχετικά με τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες, μπορούν να επικοινωνήσουν support@orionbs.gr. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα Χρηστών περιέλθουν σε γνώση μας για την υποβολή παραπόνων θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου μας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες και τα σήματα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων, όπως εμφανίζονται στο Διαδικτυακό Τόπο/ Εφαρμογή της Εταιρείας ή στο προωθητικό υλικό της Εταιρείας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής ή/και τρίτων προσώπων που τα έχει εξουσιοδοτήσει με το δικαίωμα χρήσης αυτών των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ( συλλογικά η «Πνευματική Ιδιοκτησία»).

Οι Χρήστες δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να αντιγράψουν, να αναπαράγουν, να αναδημοσιεύσουν, να ανεβάσουν/ μεταφορτώσουν, να δημοσιεύσουν, να μεταδώσουν, να διανείμουν ή να τροποποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της τελευταίας. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας και των πνευματικών δικαιωμάτων στο λογότυπο της, σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς σχετική έγκριση. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα που επιφυλλάσσονται για τη προστασία της πνευματικής της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η Εταιρεία ούτε εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση των υλικών που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα δεν θα παραβιάζει ή θα συνιστά κατάχρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία ή στους Συνεργάτες της. Τυχόν χρήση οποιουδήποτε υλικού βρίσκεται αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο/ Εφαρμογή της Εταιρείας γίνεται με ευθύνη του Χρήστη.

Μεταβολές στους Όρους Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής κατά την ελεύθερη κρίση της και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις προϋποθέσεις που τάσσονται σχετικά από την κείμενη νομοθεσία. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την ανάρτηση ή γνωστοποίησή τους. Η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν την στιγμή που γίνεται η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία.

Περιοδικές Αλλαγές

Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει το Διαδικτυακό της Τόπο και την Εφαρμογή της, καθώς και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες και ανανεώνει αναλόγως τους παρόντες όρους χρήσης. Συστήνουμε στους Χρήστες να διαβάζουν τους Όρους Χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο τους. Οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτών των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο με αρμόδια δικαιοδοσία, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας μπορείτε να απευθύνεστε στο support@orionbs.gr ή στο +30 2315 538321.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 15/01/2023